2K-Epoxi Beschichtung

ca. RAL1014 Elfenbein, Komp. I / 12 kg

Artikelnummer:400506516812

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • Rostschutz
 • UV-bestendigheid
 • Beperkte weersbestendigheid
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 12

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Toepassingsgebied
  • Interieur
Menging
Reiniging gereedschap
Beschrijving Grootte Bestandstype

© by adler-lacke.com