Aqua-Tint

Kirsch Gold / 5 l

Artikelnummer:8906005

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • Goede lichtechtheid
 • Kleurtinten kunnen gemengd worden
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 5,03

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Interieur
Reiniging gereedschap

© by adler-lacke.com