Laugenbeize

Cremeeiche / 900 ml

Artikelnummer:135905049909

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • W
Speciale eigenschappen
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 0,9063

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH210
   Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
Toepassingsgebied
  • Innenbereich
Reiniging gereedschap

Normen

© by adler-lacke.com