Aviva Isolier-Weiß

1 l

Artikelnummer:407005007111

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • Klaar voor gebruik
 • Waterbestendig
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 1.5704

GTIN - EAN Code
 • 9004267222398

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com