Lignovit Primo

Farblos / 4 l

Artikelnummer:535800020004

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • W
Speciale eigenschappen
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 4,032

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH208
   Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H410
   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P273
   Voorkom lozing in het milieu.
  • P391
   Gelekte/gemorste stof opruimen.
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

© by adler-lacke.com