Aquafix Oxid

500 g

Artikelnummer:813200021012

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 0.5

GTIN - EAN Code
 • 9004267279989

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H314
   Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com