PUR-Ecofill

Weiß / 4 kg

Oplosmiddelgedragen, dekkende tweecomponenten polyurethaan isoleervuller voor de meubel- en interieurbouw voor de industrie en handelssector

Artikelnummer:2550104

Deze aromatenvrije, dekkende tweecomponenten isolerende vuller overtuigt door zijn korte droogtijd, hoog vulvermogen en zeer goede schuurbaarheid. ADLER PUR-Ecofil kan direct op hoogwaardige MDF-platen worden aangebracht, beschikt over een goed stelvermogen en is daarom ideaal voor het lakken van staande en hangende delen.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Productvoordelen
 • Korte droogtijd
 • Hoog vulvermogen
 • Zeer goede schuurbaarheid
 • Goede stelvermogen op verticale oppervlakken
 • Uitstekende permanente elasticiteit
 • Aromatenvrij
Speciale eigenschappen
 • Aromatenfrei
Netto Gewicht in kg
 • 4

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Interieur
  • Vulkrachtige grondlak voor de opbouw van lagen gepigmenteerde lak in de meubel- en interieurbouw.
  • Ook geschikt voor geprofileerde werkstukvormen en lijsten door zijn goede uithoudingsvermogen
  • Voor moeilijk brandbare of moeilijk ontvlambare opbouwen

Menging
Verdünnung
Reiniging gereedschap
Nazorg oppervlak
Beschrijving Grootte Bestandstype
Normen

© by adler-lacke.com