V-Fugensiegel

Transparent / 250 g

Artikelnummer:5563014

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • Geschikt voor maatstabiele houten
 • Waterbestendig
 • Goede Weersbestendigheid
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 0.25

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
Gedeclareerd in baubook

Product is gedeclareerd en gevalideerd

Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com