ADLER WurmEx

125 ml

Artikelnummer:9635018

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Opgelet: Gebruik een veilig houtbeschermingsmiddel. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • Klaar voor gebruik
 • UV-bestendigheid
 • Biocideproduct
 • Insektenbefall
 • In water verdunbaar: ja
  • Bescherming tegen insecten
Netto Gewicht in kg
 • 0.12518

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H410
   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

Goedgekeurd als houtverduurzamingsmiddel (PT8)

overeenkomstig de EU-biocidenverordening.

© by adler-lacke.com