ADLER WurmEx

125 ml

Artikelnummer:9635018

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Opgelet: Gebruik een veilig houtbeschermingsmiddel. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • Klaar voor gebruik
 • UV-bestendigheid
 • Biocideproduct
 • Insektenbefall
 • In water verdunbaar: ja
  • Bescherming tegen insecten
Netto Gewicht in kg
 • 0.125

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H410
   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Exterieur
  • Interieur
Reiniging gereedschap
  • Water
Normen
Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com