Aviva Schimmelex chlorfrei

500 ml

Artikelnummer:831200020012

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Opgelet: Gebruik een veilig houtbeschermingsmiddel. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • Klaar voor gebruik
 • Chlorfrei
 • Biocideproduct
 • In water verdunbaar: ja
  • Bescherming tegen algen
  • Bescherming tegen Schimmel
  • Bescherming tegen Gietvorm
Netto Gewicht in kg
 • 0.505

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com