Unigrund LM

Rotbraun / 2.5 l

Artikelnummer:5406602

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • L
Speciale eigenschappen
 • Rostschutz
 • ja
Netto Gewicht in kg
 • 3,6

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com