Aquawood Diamond-Sealer L

20 kg

Artikelnummer:572300020020

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • W
Speciale eigenschappen
 • ja
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 20

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • P261
   Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280
   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P321
   Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
Toepassingsgebied
  • Außenbereich
  • Innenbereich
Menging
Reiniging gereedschap
Normen

© by adler-lacke.com