Duurzaamheid behelst bij ADLER niet enkel milieubescherming, maar wordt eerder gezien als een holistisch concept en onderdeel van het bedrijf. Het gaat om een evenwicht tussen milieu, economie en de mens. Alle drie aspecten moeten in gelijke mate worden gewaardeerd en in aanmerking worden genomen – zodat niet alleen wij vandaag, maar ook onze kinderen en kleinkinderen morgen een veilig leven kunnen leiden.

Ecologie zorgt ervoor dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met hulpbronnen. Dit speelt voor ADLER een sleutelrol, zowel bij de productie van de hoogwaardige producten als bij het ontwerp van het productassortiment. Het milieu en de hulpbronnen beschermen, innovatief handelen en een steeds groter assortiment met milieuvriendelijke producten aanbieden, is ons streefdoel.

In termen van economie zijn alle inspanningen van ADLER op het gebied van duurzaam beheer verenigd. Ons uitgangspunt is niet om op korte termijn maximale winst te behalen, maar om stabiliteit op lange termijn te bereiken, eerlijk te handelen met alle belanghebbenden en veilige en goede banen te creëren.

Sociaal welzijn betekent de creatie op lange termijn van een meerwaarde voor onze klanten, medewerk(st)ers en de samenleving. Onze drijfveer is om onze medewerk(st)ers de beste randvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden aan te bieden en hun eerste keus werkgever te zijn.

© ADLER

Andrea Berghofer over DUURZAAMHEID

"We praten niet enkel over duurzaamheid, we ademen die verantwoordelijkheid ook: dag na dag en met heel ons hart."

Wij ademen verantwoordelijkheid

De bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen, vormt de basis van ons duurzaam handelen in alle bedrijfsprocessen. We willen verantwoord met de aarde omspringen en verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de samenleving (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), zodat ook toekomstige generaties een wereld zullen aantreffen die het waard is om in te leven. Als Oostenrijks toonaangevende verf- en lakfabrikant nemen wij onze verantwoordelijkheid:

Wij ademen elke dag verantwoordelijkheid. We hebben al veel maatregelen genomen, maar dat is nog niet genoeg: we hebben onszelf evenveel ambitieuze doelen gesteld om nog milieuvriendelijker en verantwoordelijker te werken.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Onze duurzaamheidsfilosofie is gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties (VN). Daarin definieerden de VN 17 doelen voor duurzame ontwikkeling en gaven ze een aanzet voor maatregelen op verschillende duurzaamheidsgebieden.

In een meerfasige evaluatieprocedure heeft ADLER 7 van deze doelen geïdentificeerd als die SDG's waarop we het meeste effect kunnen hebben.

  •  De gezondheid en het welzijn van onze medewerk(st)ers en van de gebruikers van onze producten genieten de hoogste prioriteit. Verschillende maatregelen op vlak van preventieve gezondheidszorg, bescherming van werknemers, veiligheid van installaties en veiligheid van producten en toepassingen dragen bij tot het bereiken van dit doel. 
  •  Kwalitatief hoogstaande vorming betekent voor ons een uitgebreide en voortdurende bijscholing en verdere ontwikkeling van onze medewerk(st)ers op alle gebieden en kwalificatieniveaus. Dit varieert van een carrière met een ADLER-stage over opleidingen voor geschoolde werknemers tot aan individuele bijscholingen. Maar ook de opleiding en bijscholing van onze verwerkers in het kader van de ADLER-academie is een essentiële bouwsteen van de SDG's. 
  •  Menswaardig werk en economische groei: door een respectvolle samenwerking op basis van eerlijkheid, waardering en eigen verantwoordelijkheid en ons streven naar duurzame economische groei en financiële onafhankelijkheid kunnen we op lange termijn hoogwaardige banen creëren en behouden. Ook in het aankoopproces willen we dit doel bereiken door overeenkomstige partnerschappen, leveranciersbeoordelingen en aankoopvoorwaarden. ADLER stelt hierbij zeer hoge eisen aan compliance en integriteit. 
  •  Industrie, innovatie en infrastructuur betekent voor ADLER het voortdurend verder ontwikkelen van onze producten en installaties en via innovaties marktleider zijn in de meest uiteenlopende sectoren. Een gestructureerd en doorlopend innovatiebeheer en bedrijfssuggesties waarbij alle medewerk(st)ers betrokken zijn, zijn kernelementen van de ADLER-strategie. 
  •  Duurzame consumptie en productie is een doel waaraan we werken door middel van een breed scala aan maatregelen op verschillende gebieden: door maatregelen inzake energiebesparing en afvalwaterverwerking en afvoerluchtzuivering in onze productie, onze inspanningen op het gebied van kringloopeconomie met betrekking tot ons productassortiment of het gebruik van recyclingcontainers en afvalverwerkingspartnerschappen in de verpakkingssector. 
  •  We zetten ons in voor klimaatbescherming, verantwoord gebruik van hulpbronnen en een constante verbetering van onze ecologische voetafdruk. Door middel van milieuvriendelijke productieprocessen dragen we bij aan de afval- en uitstootreductie. We zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling van ons portfolio van milieuvriendelijke, emissiearme producten.
  •  We zijn ervan overtuigd dat we enkel succesvol kunnen zijn met langetermijnpartnerschappen. Bijgevolg onderhouden we een breed scala aan samenwerkingsverbanden in de onderwijssector en de maatschappelijke sector, zowel met verenigingen als met leveranciers tijdens de aanbestedingsprocedure. Ook met onze klanten zijn we verbonden via jarenlange partnerschappen en een intensieve samenwerking. 

WE PRATEN NIET ENKEL OVER DUURZAAMHEID, WE ADEMEN DIE VERANTWOORDELIJKHEID OOK: DAG IN DAG UIT EN MET HEEL ONS HART.

 

Verantwoording voor

de mens

Lees meer

Verantwoording voor

het milieu

Lees meer

Verantwoording voor

de regio

Lees meer

Duurzame producten

uit de ADLER green assortiment

© by adler-lacke.com