Wij zijn een betrouwbare partner. Daarom hechten wij veel belang aan de hoogste veiligheidsnormen en aan milieubescherming. Productveiligheid betekent voor ons dat wij garant staan voor een veilige omgang met onze producten, alsook een zorgeloze verwerking en een correcte opslag ervan.

Daarbij zijn volgende processen belangrijk:

 • Aan het begin staat steeds de opname van de grondstoffen. Daarom speelt ons Team Productveiligheid een belangrijke rol bij de selectie van geschikte grondstoffen. Elke nieuwe basisstof wordt getest door middel van uitgebreide bewerkingsmethodes. De basis hiervoor is zowel actuele knowhow als tientallen jaren ervaring. Grondstoffen die schadelijk zouden kunnen zijn voor de verwerker worden over het algemeen niet gebruikt. Onze standaard ligt daarbij duidelijk hoger dan de wettelijke vereisten en voorschriften.
   
 •  Reeds in het ontwikkelingsproces van nieuwe producten ligt de focus op duurzaamheid, verwerkingsgemak en gebruiksveiligheid. Een uitgebreide inspectie in het ADLER-laboratorium en de voortdurende kwaliteitsborging garanderen de beste en constante kwaliteit van de producten. Strikte specificaties zorgen ervoor dat de toepasselijke wetgeving inzake chemische stoffen van de verschillende landen waarin ADLER actief is, ook wordt nageleefd.
   
 • Op het gebied van beheer van gevaarlijke stoffen en milieuhebben we allen te maken met een toenemend aantal wettelijke verplichtingen en voorschriften. Deze zijn gericht op veiligheid op de werkplek en op bescherming van het milieu. ADLER verdiept zich uitvoerig in het thema beheer van gevaarlijke stoffen en ondersteunt zijn klanten met uitgebreid advies.
  • Wij bieden beschermende middelen voor arbeiders aan in de vorm van producten voor de bescherming van de huid en de ademhaling. 
  • Wij helpen u om de wetten en voorschriften eenvoudig te naleven: bij aankoop van onze producten ontvangt u altijd de actuele versie van de veiligheidsinformatiebladen in elektronische vorm voor uw lijst met gevaarlijke stoffen. Inventarissen van productaankopen kunnen worden aangevraagd via hse@adler-lacke.com.
   
 • Klantencommunicatie: Transparante communicatie over productveiligheid is belangrijk voor ons. Informatie over de handhaving en over de risicobeoordeling in de waardeketen zoals technische gegevensbladen (https://www.adler-verven.nl/service-advies/technische-merkbladen) en veiligheidsinformatiebladen, werkrichtlijnen, beproevingscertificaten en gegevensbladen over duurzaamheid vindt u in de betreffende menu-items of op de betreffende productdetailpagina's onder "downloads". Let op: veiligheidsinformatiebladen zijn enkel zichtbaar voor ingelogde gebruikers.

© by adler-lacke.com