100% klimaatneutraal

ADLER_klimaatneutraal

Klimaatneutrale onderneming

Sinds 2018 is ADLER een van de eerste 100% klimaatneutrale ondernemingen in de sector verf en lak. Deze stap maakt deel uit van een omvattende duurzaamheidsstrategie die ADLER al jarenlang toepast. Dankzij een reeks maatregelen heeft ADLER zijn CO2-voetafdruk tot een minimum beperkt. De restemissies compenseert ADLER met erkende klimaatcertificaten. Via dergelijke certificaten wordt financiering verstrekt voor projecten op het gebied van klimaatbescherming die ertoe bijdragen de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te voorkomen en zo het klimaat te beschermen.

Centrale rol van broeikasgassen

Broeikasgassen werken als het glas van een broeikas. Ze laten zonlicht door, maar houden de door het aardoppervlak weerkaatste warmtestraling tegen, waardoor die in de atmosfeer blijft. Het gevolg is dat de aarde opwarmt, wat in het ergste scenario tot een klimaatramp kan leiden.

Dit broeikaseffect wordt bepaald door zowel natuurlijke factoren als menselijk handelen. De voornaamste menselijke activiteit die hieraan bijdraagt is de uitstoot van de broeikasgas koolstofdioxide, die verantwoordelijk is voor 65% van de opwarming van de aarde. Daarom is het terugdringen van CO2-emissies een uiterst belangrijke maatregel in de strijd tegen klimaatverandering.

CO2-reductie

De belangrijkste stap naar klimaatneutraliteit is CO2-emissies reduceren of voorkomen door het gebruik van stroom uit duurzame bronnen zoals zonnepanelen, wind of waterkracht, door maatregelen voor betere energie-efficiëntie of schone mobiliteit, of door zuivering van emissies. Pas wanneer het technisch of economisch niet meer haalbaar is om emissies verder te reduceren, is het zinvol de resterende emissies te compenseren met CO2-certificaten.

De aanpak van ADLER

ADLER heeft zijn CO2-voetafdruk door externe bureaus laten controleren. Zijn voetafdruk is met 3.000 t zeer laag ten opzichte van de sector. Dit is te danken aan de vele projecten voor de vermindering van CO2-emissies:

  • Milieuvriendelijke stroom: de ADLER-fabriek werkt voor 100% op stroom uit hernieuwbare bronnen.
  • Energiebesparing: door tal van maatregelen, waaronder ledverlichting, thermische sanering, airconditioning via grondwarmtepompen en vele andere projecten, is het energieverbruik van de ADLER-fabriek aanzienlijk verlaagd.
  • Hernieuwbare energie: fotovoltaïsche installaties op het fabrieksterrein in Schwaz genereren jaarlijks ca. 220.000 kWh schone stroom, wat gelijk is aan het gemiddelde stroomverbruik van ongeveer 50 huishoudens in Oostenrijk.
  • Efficiënte productie: dankzij een innovatieve modulaire productiemethode wordt in de nieuwe waterlakfabriek van ADLER ca. 30% minder energie verbruikt dan bij traditionele productiemethoden.
  • Schone lucht: sinds 2016 is de uitstoot van oplosmiddelen bij de productie van lak met meer dan 12% verminderd.
  • Emissiearme lakken: het productievolume van ADLER bestaat al voor 65% uit emissiearme watergedragen lakken.
  • Schoon wagenpark: ADLER gebruikt uitsluitend voertuigen die voldoen aan de emissienormen Euro 5 en Euro 6. In 2019 werd het wagenpark uitgebreid met twee elektrische voertuigen en voor ritten op het fabrieksterrein worden fietsen gebruikt.
  • Milieubewuste aanvoerroutes: een herorganisatie van de toeleveringsroutes naar de klanten heeft een besparing van 12 t CO2 per jaar opgeleverd. Waar mogelijk worden goederen via het spoor vervoerd.
  • Reiniging van afvalwater en afvoerlucht: in het milieu- en recyclingcentrum van de ADLER-fabriek worden afvalwater en afvoerlucht uit de productie-installaties gefilterd en gereinigd.

ADLER compenseert restemissies, die ondanks al deze maatregelen onvermijdelijk zijn, met erkende klimaatbeschermingscertificaten voor twee projecten in Brazilië:

Waterkrachtproject Foz do Chapecó

Als onderdeel van het waterkrachtproject Foz do Chapecó werd in het grensgebied van de staten Santa Catarina en Rio Grande do Sul een waterkrachtcentrale met een reservoir gebouwd. Jaarlijks wordt hier bijna 4 miljoen MWh emissiearme elektriciteit opgewekt.

Bosbeschermingsproject ADPML Portel-Pará REDD

Het bosbeschermingsproject ADPML Portel-Pará REDD heeft zich tot doel gesteld illegale ontbossing in de Noord-Braziliaanse regio Pará te verhinderen en duurzaam bosbeheer te bevorderen. Hiermee zal naar verwachting een CO2-opslag van zo'n 250.000 ton per jaar worden bereikt.

Wereldwijd denken: klimaatverandering stopt niet bij de grens

Door voor elke ton CO2 certificaten te kopen, worden CO2-emissies gecompenseerd. Via deze certificaten worden nieuwe, aanvullende projecten voor klimaatbescherming in ontwikkelingslanden en opkomende landen gefinancierd. Het basisniveau in ontwikkelingslanden is laag, maar met dezelfde middelen kan daar een veel groter effect worden bereikt. De certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie. Positieve neveneffecten zijn onder andere hogere milieunormen, economische impulsen en nieuwe werkgelegenheid in ontwikkelingslanden. Voor het klimaat maakt het niet uit of CO2-emissies worden gereduceerd in Europa of elders in de wereld, zolang ze maar gereduceerd worden. Gezien de aanzienlijk minder strenge normen op het gebied van onder andere milieubescherming en duurzame energie en gezien de aanzienlijk lagere kosten kan in ontwikkelingslanden met dezelfde inspanningen de CO2-uitstoot veel sterker worden teruggedrongen dan bijvoorbeeld in Europa.

ADLER is hiermee een van de eerste ondernemingen van de sector die zijn emissies na het Protocol van Kyoto vrijwillig compenseert!

© by adler-lacke.com