Bescherming van mens en milieu

Een zeer belangrijke bouwsteen van onze duurzaamheidsstrategie zijn veilige installaties die geen gevaar vormen voor mens en milieu, en de creatie en het behoud van veilige werkplaatsen voor onze medewerk(st)ers in alle standplaatsen.
Belangrijke steunpilaren daarbij zijn:

  • Planning en implementatie van moderne en veilige installaties en werkplekken
  • Permanente controle van installaties en werkplekken op mogelijke gevaren met behulp van gestandaardiseerde evaluatieprocedures
  • Regelmatig onderhoud van machines om veilige processen te waarborgen
  • Voortdurende training en opleiding van medewerk(st)ers en bewustmaking voor veiligheid op de werkplek
  • Bindende werk- en bedrijfsinstructies
  • Inzet- en noodplannen en brandbeveiligingsverordening

Op deze manier zorgen we ervoor dat de vervaardiging van onze producten op alle locaties zonder storingen verloopt.

© ATP/Bause

Brandbeveiliging

Ondanks een aandeel van 65% in watergedragen producten, onderschatten wij het risico op brand niet. De uitvoering van alle installaties en apparaten in een explosiebeveiligde constructie, waar nodig, de installatie van automatische branddetectie- en brandblussystemen, een nauwe samenwerking en gezamenlijke oefeningen met de brandweer, onze brandbeschermings- en eerstehulpgroep, alsook regelmatige opleidingen van het personeel zorgen ervoor dat het gevaar beheersbaar is. Ook het in 2018 in gebruik genomen nieuwe hoogbouwmagazijn is uitgerust met een volautomatische blusinstallatie.

Arbeidsveiligheid

Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Het vermijden van arbeidsongevallen en beroepsziektes is daarom een centraal doel van ADLER. Dankzij veiligheidsanalyses, preventieve maatregelen en de bestaande calamiteitenorganisatie worden arbeidsongevallen tot een minimum beperkt. Daarnaast investeren we in een goede opleiding van de medewerk(st)ers en veilige techniek en motiveren we onze medewerk(st)ers om zelf voor hun gezondheid te zorgen.

© ADLER / Christoph Ascher

Risicobeheer

Dankzij een toekomstgericht risicobeheersysteem kunnen nadelige gevolgen voor ADLER, de werknemers en het milieu vroegtijdig worden opgespoord en met passende maatregelen worden vermeden. Tegelijkertijd houdt het systeem niet alleen rekening met negatieve gevolgen, maar toont het ook kansen aan voor organisatie en milieu, bijvoorbeeld kostenbesparingen, milieuvriendelijke productontwerpen of versterkte partnerschappen. Deze risico's en kansen worden regelmatig in kaart gebracht en gedocumenteerd en in aanmerking genomen bij het plannen van maatregelen.

© by adler-lacke.com