In ons dagelijks werk, met name op het gebied van grondstof- en apparatuurselectie, maar ook in het contact met klanten en bij onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, hebben we te maken met een groot aantal verschillende belangen. Compliance, d.w.z. handelen conform de regels, en integriteit zijn voor ADLER en haar externe belanghebbenden een belangrijk thema en vormen de basis van ons handelen. Alle medewerkers zijn zich ervan bewust dat overtredingen van de compliance-regels grote economische, ecologische en maatschappelijke risico’s met zich mee kunnen brengen.

Het richtsnoer voor ons handelen is een gedragscode die, op basis van de bedrijfswaarden en de principes van het VN Global Compact, de beginselen definieert voor een verantwoorde vormgeving van de dagelijkse bedrijfsvoering. De code draagt over de landsgrenzen heen bij tot een uniform begrip van verantwoordelijk zakelijk gedrag. Dit omvat onder meer het verbod op corruptie, met inbegrip van omkoping en afpersing, maar ook mensenrechtenaspecten als vrijheid van meningsuiting, bescherming tegen discriminatie en het verbod op kinder- en dwangarbeid. De afdelingen aankoop en onderzoek en ontwikkeling zijn bijzonder waakzaam voor het aannemen van geschenken en het doorgeven van bedrijfs- en handelsgeheimen.

Net als strikte naleving van de gedragscode, bevordert en rechtvaardigt de consistente implementatie van onze richtlijnen betreffende gegevensbescherming het vertrouwen in het bedrijf en zijn producten. De regels betreffende gegevensbescherming van ADLER zijn afgestemd op de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden continu verder ontwikkeld en in acht genomen in het risicobeheer door middel van processen en audits.

Corruptiebestrijding

Wij zien onze leveranciers en klanten als partners en delen met hen waarden die voor ons van belang zijn, zoals integriteit, loyaliteit, vertrouwen, respect en waardering. Compliance legt ook de basis om een betrouwbare en vertrouwenswaardige, bevoorrechte zakenpartner te zijn. Met onze partners onderhouden we een juridisch conforme relatie niet enkel op grond van de wettelijke vereisten, maar uit diepste, innerlijke overtuiging. Daarom wijzen wij elke vorm van corruptie resoluut af.

© by adler-lacke.com