Aquawood Intermedio Isogrip

4 kg

Artikelnummer:5799004

Soort opdracht:

Opgelet: Gebruik een veilig houtbeschermingsmiddel. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Basis van het systeem
  • W
Speciale eigenschappen
 • Geeignet für maßhaltige Bauteile
 • Holzschutz
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 4

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • P261
   Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280
   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P321
   Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
Toepassingsgebied
  • Außenbereich
Menging
Reiniging gereedschap
Normen

© by adler-lacke.com