ADLER Varicolor

Basis W20 / 2.5 l

Artikelnummer:4120202

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • Geschikt voor kinderspeelgoed
 • Speeksel- en zweetecht
 • Rostschutz
 • Klaar voor gebruik
 • UV-bestendigheid
 • Blokvast
 • Geurarm
 • Hitzebeständig
 • Uitstekende weersbestendigheid
 • In water verdunbaar: ja
Kleurbaar
  • Color4You
Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH210
   Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
Toepassingsgebied
  • Exterieur
  • Interieur
Reiniging gereedschap
Beschrijving Grootte Bestandstype
Normen
Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

DIN 53160-1 en DIN 53160-2

Zweet- en speekselbestendigheid

Gedeclareerd in baubook

Product is gedeclareerd en gevalideerd


Cradle to Cradle Certified® is de wereldwijde standaard voor producten die veilig, circulair en verantwoord gemaakt zijn.

© by adler-lacke.com