2K-Epoxy Beton-Beschichtung

Graubeige / 1 kg

Artikelnummer:403307788111

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • Rostschutz
 • UV-bestendigheid
 • Beperkte weersbestendigheid
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 1

GTIN - EAN Code
 • 9004267350510

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Normen
Bestand tegen stookolie
Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com