Betonbeschichtung Hardener8447

1.5 kg

Artikelnummer:844700021015

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 1.5

GTIN - EAN Code
 • 9004267351005

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH205
   Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com