2K-PU-Multilack Matt

AS 05/1 Gams / 3.5 kg

Artikelnummer:452605552004

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Matte 2-componenten-pigmentlak voor binnen en buiten met voortreffelijke hechtingseigenschappen, uitstekende weersbestendigheid en zeer goede weerstand tegen water en chemicaliën. Universeel toepasbaar op verschillende ondergronden. Uitstekende isolerende werking tegen houtbestanddelen.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Waterbestendig
 • Geschikt voor maatstabiele houten
 • Uitstekende weersbestendigheid
Netto Gewicht in kg
 • 3.5

Kleurbaar
  • PURMix
GTIN - EAN Code
 • 9004267941503

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com