Ferrocolor

OB B 25/4 Figaro / 2.5 l

Decoratieve, roestbeschermende grond- en aflak voor doe-het-zelvers en de handelssector

Artikelnummer:450602777202

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Decoratieve grond- en aflak op basis van speciale kunstharsen, met zeer goede corrosiebescherming; extra gronden is overbodig; bestand tegen resterende roest. Zeer goede weersbestendigheid. Milieuvriendelijk door een hoger gehalte aan vaste stoffen en aromaatvrije terpentine als oplosmiddel.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Rostschutz
 • Zeer hoge Weersbestendigheid
Netto Gewicht in kg
 • 3.3265

Kleurbaar
  • Color4You
Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com