Kunstharz Mattlack

RAL5010 Enzianblau / 375 ml

Artikelnummer:452400501037

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Geurarm
 • Snelle droging
 • Geschikt voor maatstabiele houten
 • Zeer goede Weersbestendigheid
Netto Gewicht in kg
 • 0.441

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.

© by adler-lacke.com