Mattkonzentrat

1 l

Artikelnummer:5483411

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 0.96

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

© by adler-lacke.com