Alu-Silber-Bronze

125 ml

Artikelnummer:412708096918

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Klaar voor gebruik
 • Hitzebeständig
 • Goede Weersbestendigheid
Netto Gewicht in kg
 • 0.1313

GTIN - EAN Code
 • 9004267009692

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com