Arova Porentinktur

Weiß / 5 kg

Artikelnummer:132804076305

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • Zeer goede lichtechtheid
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 5

GTIN - EAN Code
 • 9004267361332

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com