Aviva Tirosilc-Color

AS 08/1 Bergbauer / 1 l

Artikelnummer:408605553511

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • UV-bestendigheid
 • Geurarm
 • Schmutzabweisend
 • Uitstekende weersbestendigheid
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 1.5317

Kleurbaar
  • Color4You
GTIN - EAN Code
 • 9010677173397

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com