Aviva Tiefengrund LM

Farblos / 5 l

Artikelnummer:408000020005

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Zeer goede Weersbestendigheid
Netto Gewicht in kg
 • 4.1

GTIN - EAN Code
 • 9004267246806

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • H304
   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

© by adler-lacke.com