Aviva Formel-San

C12 188/7 Mickey Maus / 9 l

Artikelnummer:407501331509

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • In water verdunbaar: ja
  • Bescherming tegen Schimmel
  • Bescherming tegen Gietvorm
Netto Gewicht in kg
 • 14.148

Kleurbaar
  • Color4You
GTIN - EAN Code
 • 9010677515173

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com