ADLER Varicolor E20

Basis E20 / 2.5 l

Artikelnummer:4120602

Basis van het systeem
  • W
Speciale eigenschappen
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 3,0226

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH210
   Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

© by adler-lacke.com