Pullex Color

W10 Weiß, tönbar / 2.5 l

Artikelnummer:5053002

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • UV-bestendigheid
 • Diffusionsoffenheit
 • Geschikt voor niet-maatstabiele houten
 • Klaar voor gebruik
  • Bescherming tegen Schimmel
  • Bescherming tegen Gietvorm
Netto Gewicht in kg
 • 3.173

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com