Pullex Renovier-Grund

Beige / 2.5 l

Artikelnummer:5023602

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Opgelet: Gebruik een veilig houtbeschermingsmiddel. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Biocideproduct
 • UV-bestendigheid
 • Geschikt voor niet-maatstabiele houten
  • Bescherming tegen Schimmel
  • Bescherming tegen Gietvorm
Netto Gewicht in kg
 • 2.743

GTIN - EAN Code
 • 9004267045201

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com