ADLER Holzlasur

Eiche / 5 l

Artikelnummer:444805004405

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Opgelet: Gebruik een veilig houtbeschermingsmiddel. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Biocideproduct
 • Geschikt voor niet-maatstabiele houten
 • Aromatenfrei
 • Klaar voor gebruik
 • Goede Weersbestendigheid
Netto Gewicht in kg
 • 4.2715

GTIN - EAN Code
 • 9004267272782

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304
   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com