Protector-Plus

2.5 l

Artikelnummer:9634502

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Opgelet: Gebruik een veilig houtbeschermingsmiddel. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Geschikt voor niet-maatstabiele houten
 • Waterbestendig
 • UV-bestendigheid
 • Biocideproduct
 • Goede Weersbestendigheid
  • Bescherming tegen Schimmel
  • Bescherming tegen Gietvorm
Netto Gewicht in kg
 • 2.15

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Exterieur
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

Reiniging gereedschap

© by adler-lacke.com