Pullex 3in1-Lasur

Basis W30 / 2.5 l

Artikelnummer:446500003002

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • UV-bestendigheid
 • Geschikt voor niet-maatstabiele houten
 • Waterbestendig
 • Zeer goede Weersbestendigheid
  • Beschermd tegen blauwzwam
  • Bescherming tegen Schimmel
Netto Gewicht in kg
 • 2.128

Kleurbaar
  • Color4You
GTIN - EAN Code
 • 9004267337337

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H304
   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com