Pullex Aqua-Terra

NCS S 1005-G90Y / 2.5 l

Artikelnummer:534701038602

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • Geschikt voor kinderspeelgoed
 • Speeksel- en zweetecht
 • Geschikt voor niet-maatstabiele houten
 • Goede Weersbestendigheid
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 2.5

Kleurbaar
  • Color4You
Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH210
   Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
Beschrijving Grootte Bestandstype
Normen
DIN 53160-1 en DIN 53160-2

Zweet- en speekselbestendigheid

Gedeclareerd in baubook

Product is gedeclareerd en gevalideerd

Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com