Pullex Fenster-Lasur

Adler Standard Altgrau 50412 / 2.5 l

Artikelnummer:440505221002

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • UV-bestendigheid
 • Klaar voor gebruik
 • Goede Weersbestendigheid
Netto Gewicht in kg
 • 2.33725

Kleurbaar
  • Color4You
GTIN - EAN Code
 • 9010677117612

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.

© by adler-lacke.com