Pullex Silverwood

Fichte Hell Geflämmt / 5 l

Artikelnummer:446405477605

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • UV-bestendigheid
 • Geschikt voor niet-maatstabiele houten
 • Geurarm
 • Klaar voor gebruik
 • Goede Weersbestendigheid
Netto Gewicht in kg
 • 4.3395

GTIN - EAN Code
 • 9004267335432

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H304
   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com