Pullex Teaköl

Farblos / 1 l

Artikelnummer:5052511

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • UV-bestendigheid
 • Geschikt voor niet-maatstabiele houten
 • Waterbestendig
 • Antistatisch
 • Goede Weersbestendigheid
Netto Gewicht in kg
 • 0.84

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • H304
   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Normen
Toepassingsgebieden II-IV volgens ÖNORM A 1610-12

afhankelijk van de gebruikte meubellak

© by adler-lacke.com