Lignovit Sperrgrund W30

Basis zum Tönen / 18 l

Artikelnummer:4096418

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Opgelet: Gebruik een veilig houtbeschermingsmiddel. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Basis van het systeem
  • W
Speciale eigenschappen
 • Holzschutz
 • UV-Beständigkeit
 • Geeignet für nicht maßhaltige Bauteile
 • ja
 • In water verdunbaar: ja
  • Pilzbefall
  • Schimmelbefall
Netto Gewicht in kg
 • 18,72

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P273
   Voorkom lozing in het milieu.
  • P501
   Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

© by adler-lacke.com