Colocryl Mix

Blau G BGH (200L Geb.=226,2kg) / 1 l

Artikelnummer:8997711

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 1.15

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com