Aduro High-Gloss

3 kg

Oplosmiddelgedragen kleurloze 2-componenten polyurethaan-hoogglanslak voor de meubelen
interieurbouw voor de industrie en handelssector

Artikelnummer:263400010003

Oplosmiddelgedragen, kleurloze 2-componenten meubelpolyurethaanaflak
voor hoogglanzende opbouwen. Snelle droging,
hoge glansgraad en uitstekende glans, zeer goede mechanische en
chemische bestendigheid, hoge vulkracht; polijst- en opboenbaar.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 3

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Bevestigd door extern keuringscertificaat.
Bestendigheid tegen chemische invloeden: 1-B1
Gedrag bij afschuren: 2-D (≥ 50 U)
Gedrag bij krasbestendigheid: 4-D (≥ 1,0 N)
Brandbaarheid: 5-B (zeer moeilijk brandbaar meubeloppervlak)

 

DIN 68861 (meubeloppervlakken)

Deel 1: gedrag bij chemische belasting: 1 B
Deel 2: gedrag bij schuurbelasting: 2 D (> 50 tot en met ≤ 150 U)
Deel 4: krasbestendigheid: 4 E (> 0,5 tot en met ≤ 1,0 N)

Franse verordening DEVL1104875A

Bevestigd door extern keuringscertificaat.
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)

in combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1

© by adler-lacke.com