Aduro Primer

4 kg

Artikelnummer:252300021004

Soort opdracht:

Deze sneldrogende tweecomponenten PUR-grondlak is in het bijzonder geschikt als grondlak onder waterverdunbare lak. ADLER PUR-Primer maakt de houten oppervlakken minder ruw dan watergedragen grondlakken, daarom wordt het werk bij de tussenschuurgang verminderd.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Productvoordelen
 • Zeer goede accentuering
 • Goede schuurbaarheid
 • Goed vulvermogen
 • Geen problemen met verkleuringen door in water oplosbare houtbestanddelen
Speciale eigenschappen
 • Zeer goede lichtechtheid
 • ueberlackierbar_aqua_lm
Netto Gewicht in kg
 • 4

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Normen
Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com