PUR-Füllgrund HT

5 kg

Oplosmiddelgedragen, zeer transparante en vulkrachtige 2-componenten-polyurethaan-grondlak voor de meubel- en interieurbouw voor de industrie en handelssector

Artikelnummer:253000020005

De zeer transparante grondlak onderscheidt zich bovendien vanwege zijn hoge vulvermogen, zijn korte droogtijd en uitstekende permanente elasticiteit. ADLER PUR-Füllgrund HT is bijzonder geschikt voor hoogwaardige hoogglanscoatings.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Productvoordelen
 • Uitstekende transparantie, schitterende diepte
 • Zeer goed vulvermogen
 • Goede accentuering
 • Uitstekende poriënbenetting en kleurgradiënt
 • Goede bescherming tegen het licht
Speciale eigenschappen
 • A+ emissies aan vluchtige schadelijke stoffen
 • Geschikt voor scheepsbouw
Netto Gewicht in kg
 • 5

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304
   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H373
   Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
Beschrijving Grootte Bestandstype
Normen
ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Deel 5: Reactie tegenover kleine ontstekingsbronnen: 5-B

ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)

in combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1

SOLAS 74/88 hfdst. II-2

Bevestigd door extern keuringscertificaat.
Moeilijk brandbare coating voor zeeschepen.

Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com