PUR-Strong G10

Stumpfmatt / 4 kg

Artikelnummer:2630104

Soort opdracht:

Dankzij de hoge mechanische en chemische bestendigheid is PUR-Strong bij uitstek geschikt voor intensief belaste oppervlakken. De tweecomponenten polyurethaan blanke lak heeft een duidelijke accentuering en een uitstekend vulvermogen.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Productvoordelen
 • Zeer goede mechanische en chemische bestendigheid
 • Speciaal voor intensief belaste binnenoppervlakken
 • Hoog vulvermogen
 • Goede accentuering
 • Uitstekende weerstand tegen vergeling
Speciale eigenschappen
 • Zeer goede lichtechtheid
Netto Gewicht in kg
 • 4

GTIN - EAN Code
 • 9004267212238

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Bestendigheid tegen chemische invloeden: 1-B1

ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Gedrag bij afschuren: 2-C (≥ 150 U)

ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Gedrag bij krasbelasting: 4-D

ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Deel 5: Reactie tegenover kleine ontstekingsbronnen: 5-B

ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)

In combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1

Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com