Tiropur NG G10

Stumpfmatt / 4 kg

Artikelnummer:2546104

Soort opdracht:

Dit laksysteem, dat al tientallen jaren met succes door timmerlieden wordt toegepast, is in de loop der jaren voortdurend verbeterd en ontwikkeld. ADLER Tiropur NG is vanwege zijn korte droogtijd en eenvoudige toepassing bijzonder populair bij onze klanten.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Productvoordelen
 • Korte droogtijd
 • Tweecomponenten PUR blanke lak voor lakken met open poriën
 • Zeer goede accentuering
 • Goede bescherming tegen het licht
 • Zeer goede chemische en mechanische
  bestendigheid
Speciale eigenschappen
 • Zeer goede lichtechtheid
 • A+ emissies aan vluchtige schadelijke stoffen
Netto Gewicht in kg
 • 4

GTIN - EAN Code
 • 9004267181459

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Beschrijving Grootte Bestandstype
Normen
DIN 68861 (meubeloppervlakken)

Deel 1: gedrag bij chemische belasting: 1 B

DIN 68861 (meubeloppervlakken)

Deel 2: gedrag bij schuurbelasting: 2 D (meer dan 50 tot 150 U)

DIN 68861 (meubeloppervlakken)

Deel 4: krasbestendigheid: 4 D (> 1,0 tot en met ≤ 1,5 N)

ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Bestendigheid tegen chemische invloeden: 1-B1

ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Gedrag bij afschuren

ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Gedrag bij krasbelasting: 4-D

Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com