Aquafix Blue-Patina

500 ml

Artikelnummer:813900021012

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 0.522

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H314
   Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H410
   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Interieur
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

Reiniging gereedschap
  • Water
Normen
Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com