Aquafix

Bronze / 1 kg

Artikelnummer:813700030001

Netto Gewicht in kg
  • 1

Gevarenwaarschuwingen
  • Opgelet!

    • H410
      Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com