Aquafix Concrete natur

13 kg

Artikelnummer:814000030115

Netto Gewicht in kg
 • 13

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.

© by adler-lacke.com